Resmi Duyuru

ODTÜLÜ MALATYALILAR DERNEĞİ GENEL KURUL DUYURUSU

ODTÜLÜ Malatyalılar Derneği, 5. Olağan Genel Kurul toplantısı, 15 Mayıs 2011 tarihinde yapılacaktır. Toplantı gündemi ve yeri aşağıda verilmiştir:

Yer : ODTÜ Mezunlar Derneği Vişnelik Tesisleri

Tarih : 15 Mayıs 2011 Pazar

Saat : 14.00

Yeterli çoğunluğun sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı: 29 Mayıs 2011 tarihinde aynı yer ve aynı saatte yapılacaktır.

Gündem Maddeleri:

1- Açılış ve divanın oluşturulması

2- Gündem maddelerinin oylanması

3- Faaliyet ve denetim raporlarının okunması ve görüşülmesi

4-Yönetim kurulunun ibrası

5-5.dönem bütçesinin görüşülüp karara bağlanması

6-Yönetim kuruluna harcama yetkisi ve sözleşme yapma yetkisi verilmesi

7-Yönetim, denetim ve disiplin kurulu asil ve yedek üyelerinin seçimi

8-Dilek ve temennileri

 9-Kapanış

Toplantıya tüm üyelerimizin katılımını rica eder, saygılarımızı sunarız.

Özcan Erdoğan

Yönetim Kurulu Başkanı

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir