Kuruluş Bildirisi

ODTÜLÜ Malatyalılar Derneği Kuruluş Bildirisi

Malatya ilinin çeşitli ilçelerinden ve köylerinden gelip ODTÜ’de buluşan genç üniversiteliler olarak 2005 yılından bu yana sıkı bir birliktelik içersinde pek çok çalışmada bulunduk. Bunların başında üniversite öğrencileriyle köy çocuklarını buluşturarak, Malatya’nın uzak köylerindeki ilkokul çocuklarının sosyal, kültürel ve eğitimsel gelişmelerine destek olmayı hedefleyen “Köyüm Malatya” projesini hazırladık. Okul şenliklerinde kayısı stantları kurarak Malatya’nın en değerli hazinesi olan kayısıyı tanıttık. Malatyalı öğrenciler olarak ilimizdeki bir yayınevinde üç kişinin öldürüldüğü saldırıyı kınamak amacıyla Birleşmiş Milletler binasının önünde basın açıklaması yaptık. Birlikte olmanın sağladığı büyük gücün bilinciyle üzerinde yaşadığımız coğrafyanın daha güzel olması için çabaladık, çalıştık.

Bugün, sahip olduğumuz akıl gücünü daha verimli ve etkili kullanabilmek için grubumuzun bir çatı altında toplanmasını kararlaştırdık. Amaçlarımız ışığında daha programlı ve kalıcı olabilmek amacıyla dernekleşmemiz doğrultusunda birleştik. Ulaşacağımız dernek yapısı sayesinde Malatyalı öğrenci ve mezunlarımızı bir araya getirerek günümüzün en önemli değeri olan bilgiyi üretme ve paylaşma konusunda büyük bir avantaj sağlayacağız. Dernek olarak bir diğer amacımızda grupça hazırladığımız “Köyüm Malatya” projesini hayata geçirerek Malatya’nın gelişmesinde bir köprü olmaktır. Günümüzde en çok kullanılan iletişim aracı olan interneti kullanarak kayısıyı ve ilimizi tanıtmak biz üniversite öğrencilerinin eğilmesi gereken konulardan biridir. Bu bağlamda oluşturacağımız komisyonlar internet sayfası hazırlama konusunda çalışmalar yapacaktır. Avrupa Birliğinin destekçisi olduğu projeler hazırlamak ve böylece coğrafyamıza büyük kazanımlar sağlamak derneğimizin temel hedeflerinden biri olacaktır. Avrupa Birliği Projelerinde hali hazırda eğitim almış arkadaşlarımızdan oluşacak grubumuz yapacağı çalışmalarla bu hedefimize ulaşmamızı sağlayacaktır. Bugüne kadar yaptığımız çalışmalar sırasında edindiğimiz tecrübelerden biri birlikteliğimiz ne denli büyük ve uzun ömürlü olursa yaptığımız işlerinde o denli başarılı olmasıdır. Buda her yıl yaklaşık otuz-kırk civarında Malatyalı öğrenci alan ODTÜ’nün bizleri birleştirerek dernek kurmamızın ve “Malatyalı ODTÜlüler” adını almamızın nedenlerindendir. Başardığımız ve bundan sonra dernek olarak başaracağımız işler diğer insanlar tarafından da örnek alınacak ve bundan dolayı ülkemizin her yönden gelişmesinde büyük rol alacağız.

Bugünün gençleri ve yarının söz sahibi insanları olarak gelecek üzerindeki büyük sorumluluğumuzu biliyoruz. Yaşadığımız toplumun gelecekte daha gelişmiş, eğitim seviyesi yüksek ve bilinçli olması için ODTÜde yakaladığımız Malatyalılık ortaklığını en verimli şekilde kullanmak için çalışıyoruz. Bütün bu amaçlarımızı gerçekleştirip bizden sonra ODTÜ’ye gelecek Malatyalı arkadaşlarımıza miras bırakacağımız derneğimizi “ODTÜLÜ MALATYALILAR” derneğini kurduk.