Malatya Valiliği ve Belediye Başkanlığı’na Teşekkürler

 

Ankara’da Malatya ili ve ilçelerinin kültürel etkinliklerle tanıtılması amacıyla büyük bir organizasyon gerçekleştirildi.  18 Nisan, Çarşamba günü açılışı gerçekleştirilen etkinlikte yurdun dört bir tarafında yaşayan Malatyalılar Ankara’ya geldiler. Bunun yanı sıra Malatya kültürünü öğrenmek, yemeklerini tatmak isteyen Ankaralılarda etkinliklere yoğun katılım gösterdiler. Bugün 22 Nisan, Pazar günü yapılacak etkinliklerle Malatya Günleri Ankara’ya, bir sonraki sene buluşmak dileğiyle, veda ediyor.

Önceki senelerde birçok eleştiriye maruz kalan tertip komitesi ve organizasyon şirketi bu sene yapmış olduğu program neticesinde eksiklerini büyük ölçüde tamamlamış ve Malatyalıların çocuğuyla, eşiyle, annesiyle, babasıyla katılabileceği; katılan kişilerin köylerinden, kasabalarından izleri bulabileceği bir organizasyonu gerçekleştirmişlerdir.

Birlik ve Beraberliğin Sağlanması

Organizasyon planlanırken çok önemli bir konuya dikkat edilmiş. Bildiğiniz üzere Malatya’nın 13 ilçesi bulunmakta ve bu ilçelerin her birinin adını taşıyan yaklaşık 20-30 dernek faaliyet göstermektedir. Tertip komitesi özellikle bu konuya dikkat ederek sivil toplum kuruluşlarını ve belediyeleri tek bir çatı altında toplamış ve her bir ilçenin kaymakamlıklarının bu üst çatıyı oluşturmasını sağlamış. Böylece kuruluş amaçları içerisinde adını taşıdıkları köyün, kasabanın, ilçenin sorunlarını tartışmak, bunlara çözüm aramak olan sivil toplum kuruluşları: konunun direk muhatabı olan belediye ve kaymakamlıklarla buluşturulmuştur. Kaymakamlarımız ve ilçe, kasaba belediye başkanlarımız büyük bir özveri göstererek bu etkinliklerde sürekli yer almışlar ve sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte hareket ederek ilçelerimizin, kasaba ve köylerimizin tanıtımını en iyi şekilde yapmışlardır.

Malatya’nın  Sorunlarına Ankara’da Çözüm Bulmak

Bu etkinliklerin bir diğer önemli yanı: Malatya Valiliği, Belediye Başkanlığı, ilçe kaymakamlıkları, ilçe ve kasaba belediye başkanlıklarının sorunlarını, etkinliğe katılan üst düzey bürokrat ve bakanlara birinci ağızdan iletebilme şansına sahip olabilmeleridir. Bunu Malatya Günleri’nde ne kadar başardık tam olarak bilemiyorum. Eğer başaramadıysak önümüzdeki senelerde yapılacak etkinliklerde buna dikkat ederek ilin ve ilçenin temel sorunlarını güzel, kısa ve etkileyici bir sunumla etkinliğe katılan bürokrat ve bakanlarımıza iletmek gerekir, diye düşünüyorum. Böylece ulusal basının da katılacağı bu ziyaretler sırasında Malatya’nın sorunları ilgili kişilere rahatlıkla ulaştırılabilecektir.

Malatyalı Bürokratların Etkinlikler Kapsamındaki Yeri

Geçtiğimiz dört gün boyunca kabinedeki birçok bakan ve siyasi parti temsilcileri Malatya Günleri’ne ziyarette bulunarak sergi alanlarını gezmiş, Malatya ili ve ilçeleri hakkında kısa sohbetler gerçekleştirmişlerdir. Ancak Malatya’nın sorunlarını kendi sorunları olarak kabul edecek, Malatya’nın gelişmesi için çaba harcayacak, Malatya’nın projelerini hayata geçirebilecek Ankara’da yaşayan Malatyalı bürokratlarımız ne ölçüde etkinlikler kapsamında yer aldılar, bunu tam olarak bilemiyorum. Zaman zaman Malatyalı bürokratlarımız stant alanlarını gezmişler, ziyarette bulunmuşlardır. Ancak etkinliklere katılan bakan ve milletvekilleri kadar sıcak karşılanmışlar mıdır? Maalesef bunu söylemek zor! Malatyalı bürokratlar ön plana çıkarılmalıydı. Şu an görevde bulunan genel müdür ve üstü seviyede yalnızca beş Malatyalı bürokrat bulunmaktadır. Bunun yanı sıra genel müdür yardımcısı, daire başkanı konumunda olan sayıları çok fazla olmayan bürokratlarımız da bulunmaktadır. Ankara’da bulunan bürokratlarımız, içinde bulunduğumuz bu dönemde, maalesef isimlerinin ardından “eski” genel müdür, “eski” genel müdür yardımcısı unvanı ile anılmaktadır. Ancak son bir senede üst düzey bürokratların artışında bir ivme yakalanmış, böylece genel müdür ve üstü seviyesindeki Malatyalı olan bürokratların sayısı beşe yükselmiştir. Malatya Günleri kapsamında bürokratlarımız açılışta yer almalı, etkinlikler kapsamında, hazırlanacak özel bir programla tüm bürokratlar buluşturulmalı, bakanların ziyareti sırasında bürokratlarımız ev sahibi konumunda bakanların yanında yer almalıydı. Tüm bunların hepsi önceden yapılacak programlarla belirlenmeliydi. Ankara’da bulunan bürokratlarımızın yanı sıra Malatya’yı ve Malatyalıları yapmış oldukları görevlerde, çeşitli illerde temsil eden Malatyalı iki Valimiz, Malatyalı İl Emniyet Müdürlerimiz onur konuğu olarak etkinliklere özellikle davet edilmeliydi. Son olarak Malatyalı olup geçmişte bakanlık, müsteşarlık, valilik, genel müdürlük görevlerinde bulunmuş büyüklerimizi ayrı bir programla etkinlikler kapsamında ön plana çıkarmalıydık.

İnönü ve Özal Unutulmadı!

Malatya Valiliği tarafından İnönü Vakfı ve Turgut Özal Düşünce ve Hamle Derneği’ne sergi alanı tahsis edilmiş ve Malatya’nın yetiştirdiği Cumhurbaşkanlarımızın vakıf ve dernek aracılığıyla temsil edilmesi sağlanmıştır. Özellikle birinci kuşak İnönülerden olan, İsmet İnönü’nün kızı, İnönü Vakfı Başkanı Özden İnönü Toker’in sergi alanına bizzat katılması ve ziyaretçilerle buluşması son derece önemliydi. Benzer şekilde Eski İç İşleri Bakanlığı Müsteşarımız, Vali Galip Demirel’in etkinliklerin birinci ve ikinci gününde sergi alanında bulunması, Turgut Özal Düşünce ve Hamle Derneği’nin sergi alanını gezen ziyaretçilerle sohbet etmesi: etkinliklere verilen önemin ve gösterilen özverinin büyük bir göstergesiydi.

Malatya Yemekleri

Etkinliklerin ilgi çekmesi amaçlandığında belki en önemli konulardan biri olan: Malatya Yemeklerinin sergilenmesi yine başarısızlıkla sonuçlandı. Ankara’da düzenlenen bu tarz etkinliklerde, katılımcılar özellikle tanıtımı yapılan ilin öne çıkan yemeklerini tatmayı, değişik lezzetlerin farkına varmayı isterler. Özellikle geçtiğimiz aylarda Vedat Milor’ un programında tanıtımı yapılan birbirinden lezzetli Malatya Yemeklerinden sonra etkinlere katılan halk, büyük bir hüsrana uğramıştır diye düşünüyorum. Yemek çadırlarında Malatya afişleri bir hayli fazlaydı ancak bunlardan kaç tanesi Malatya yemeği yapabiliyordu? Bu sorunun çözümü için sadece tertip komitesine yüklenmemek gerekir, özellikle Malatya yemekleri yapan ustalarımızın bu konuda özveri göstermelerini beklemeliyiz. Aksi takdirde Yozgatlı bir ustanın yaptığı kâğıt kebabı: Malatyalı ustaların yaptığı bir yemek olarak zannedilebilir ve akıllarda bu şekilde yer edinmesine sebep olabilir.

Eksiklikler

Organizasyon şirketinin Malatyalı olmaması, Malatya’yı ve Malatyalıları tanımaması etkinliklerin düzenlenmesinde bazı eksiklilere sebep olmuştur. Malatya’nın gelmiş, geçmiş bakan, bürokrat ve siyasi kişilerinin yanı sıra Ankara’da bulunan Malatyalı yaklaşık 50.000 kişiye ulaşma konusunda eksiklikler yaşanmıştır. Organizasyon şirketi: tertip komitesinde yer alan kurum ve kuruluşları yönlendirmeli, tecrübeleri neticesinde ilgili kişileri görevlendirmeliydi.

Özellikle bu süreçte gerçek anlamda fuar tecrübesi olan bir şirket tercih edilseydi, daha profesyonel bir etkinlik gerçekleşebilirdi. Etkinlikler öncesinde ve etkinlikler devam ederken herhangi yazılı bir programın olmaması bir düzensizlik yaratmış, ben dâhil birçok kişinin programlardan haberdar olmamasına sebep olmuştur. Oysa internet sitesi güncel tutulsa, her bir sergi alanında yapılacak etkinlikler önceden duyurulsa: ziyaretçilerin ilgisi çok daha fazla olacaktı.

Bunun yanı sıra Malatyalı sanatçılarımızın, akademisyenlerimizin ve iş adamlarımızın yer alabileceği birkaç söyleşi, konferans düzenlenmeliydi. İşadamlarımız, etkinlikler kapsamında Malatya ile olan anılarını anlatabilecek, başarı öykülerinde Malatya’nın yerinin ne olduğunu vurgulayarak, ziyaretçilerle paylaşımda bulunabilecektir. Benzer şekilde sanatçı ve akademisyenlerimizle bu şekilde bir araya gelinmeliydi. Konusuyla ile ilgili bir akademisyenimizin, Malatya’nın sorunlarından birini temel alarak gerçekleştireceği konferans ile çözüm önerilerini paylaşabileceği, fikir alışverişinde bulunabileceği bir ortam oluşturulabilirdi. Malatyalı sanatçılarımız, Malatya’nın kültürel yapısını geliştirme konusundaki görüşlerini paylaşabilir, Malatyalı sanatçılarımızdan şiir dinletileri yapılabilir, çeşitli sanat dallarındaki performanslarını sergilemeleri talep edilebilirdi.   Ayrıca etkinliklere gezmek amacıyla gelen kişilerin oturup sohbet edebileceği mekanlar oluşturulabilmeliydi. Ne yemek çadırlarında ne de sergi alanında böyle bir mekân maalesef bulunmamaktaydı. Unutulmamalıdır ki Malatya Günleri tarzındaki etkinlikler bir ihtisas fuarı değildir. Bu sebeple düzenlenecek kültürel faaliyetler en üst seviyede olmalıdır. Eğer amacınız Ankara’da Malatyalıları buluşturmak ise, bu göz ardı edilmemelidir.

Ödül Töreni

Etkinlikler kapsamında küçük de olsa büyük de olsa programın düzenlenmesine katkı sağlayan kişi ve kuruluşlara Malatya Valiliği tarafından teşekkür plaketi verildi. Bu plaketlerden biri de ODTÜLÜ Malatyalılar Derneği’ni temsile şahsıma verildi. Malatya Valiliği ve Malatya Belediye Başkanlığı başta olmak üzere tertip komitesinde yer alan kurum ve kuruluşlara teşekkürlerimi sunuyorum. Bu ödülü ODTÜ öğrencisi, mezunu ve akademisyeni olan Malatyalıların üyesi olduğu ODTÜLÜ Malatyalılar Derneği adına almaktan büyük bir onur duydum.

Malatya Valiliği ve Belediyesi’ne Teşekkürler

Genel olarak Ankara’da ikincisi ülke genelinde üçüncüsü düzenlenen Malatya Günleri tanıtım etkinlikleri bugüne kadar yapılanlar arasında en başarılı olanıydı. Bu başarıda pay sahibi olan başta Malatya Valisi Doç. Dr. Ulvi Saran ve Malatya Belediye Başkanı Ahmet Çakır olmak üzere tüm ilgililere: Malatya’nın tanıtımına sağlamış olduğu katkılardan dolayı bir Malatyalı ve aynı zamanda Malatya odaklı çalışma yapan bir sivil toplum kuruluşunun temsilcisi olarak teşekkürlerimi sunuyorum.

Ali ÇELİK

ODTÜLÜ Malatyalılar Derneği

Yönetim Kurulu Başkanı