Panele Çağrı

ali-celik-200x300ODTÜ öğrencisi, mezunu ve akademisyeni olan Malatyalıların üyesi olduğu ODTÜLÜ Malatyalılar Derneği olarak iki ayda bir yeni bir konu başlığıyla gerçekleştirdiğimiz, “Sektör İncelemeleri” başlıklı çalışmalarımıza “Enerji ve Çevre” ana başlığı altında düzenleyeceğimiz panel ve çalıştaylarla devam ediyoruz. “Sektör İncelemeleri: Enerji ve Çevre” başlıklı çalışmalarımızı: 29 Şubat, Çarşamba akşamı “Dünden Bugüne Enerji Kaynaklarının Kullanımı ve Çevresel Faktörler” adlı panel ile başlatacağız.
Enerji ve çevre sektörlerinde hizmet veren mühendis üyelerimizi sektör yöneticileri ile bir araya getirerek sektör sorunlarını ele alacağız, ODTÜ’de üçüncü ve dördüncü sınıfta okuyan öğrenci üyelerimize sektörü tanıtacağız, ülkemizin yakın gelecekteki enerji politikaları ve stratejileri hakkında bilgi edineceğiz, enerji çeşitliliğinin ülkemizde kullanım koşullarını öğreneceğiz. Enerji kullanımı sırasında çevreye duyarlılığı ele alacağız. Enerji kaynakları olan elektrik, petrol, doğalgaz, jeotermal, güneş ve rüzgârı farklı oturumlarda ele alarak enerji verimliklerini karşılaştıracağız. Nükleer enerji ve HES projelerinin çevreyle olan etkileşimlerini sorgulayacağız.
Her bir oturumda enerji ve çevre sektörlerinde hizmet veren bürokrat, mühendis ve akademisyenlerin hazırladıkları sunumları dinleyeceğiz. Panel ve çalıştaylar ilgili bölümlerdeki tüm ODTÜ öğrencisi, mezunu ve akademisyenine açık olacaktır. İlk oturum 29 Şubat, Çarşamba günü gerçekleşecektir. Diğer oturumlar ise devam eden haftalarda yine Çarşamba günlerinde gerçekleşecektir.
Ülkemizde özellikle HES projelerinin uygulanması ile ilgili çoğu zaman enerji şirketleri ve doğa koruma dernekleri arasında anlaşmazlıklar meydana gelmektedir. Bu projelerin uygulama aşamasında gerekli standartların yerine getirilememesi, sorunların temelini oluşturmaktadır. Deprem ülkesi olan ülkemizde Nükleer Enerji’nin uygulanması ile ilgili ciddi kaygılar söz konusudur. Öte yandan gerekli atılımların yapılmaması halinde 2020 yılında enerji sıkıntısı yaşayacağımız, bilinen bir gerçektir. Petrol ve Doğal Gaz’ın ülkemizde üretim oranlarının düşük olmasının yarattığı dışa bağımlılık, senelerce çözüm bulunamamış sorunlarımızdandır. Ülkemiz jeotermal, güneş enerjisi ve rüzgâr enerjisi açısından iyi bir potansiyele sahiptir. Ancak bu enerji kaynaklarının etkili şekilde kullanılamaması: çözüm bekleyen enerji sorunlarının başındadır. “Sektör İncelemeleri: Enerji ve Çevre” başlıklı çalışmalarımızla tüm bu konular hakkında gerek üyelerimizi gerekse kamuoyunu bilgilendirebileceğimizi düşünüyorum. Düzenleyeceğimiz panel ve çalıştaylar: bu alanda hizmet veren bürokrat, mühendis ve bilim insanlarının çalışmalarının duyurulmasına ve desteklenmesine katkı sağlayacaktır.
Kamuoyuna saygılarımla duyururum.

Ali ÇELİK
ODTÜLÜ Malatyalılar Derneği a.
Yönetim Kurulu Başkanı