Yönetim

 

ODTÜLÜ Malatyalılar Derneği, 13.11.2015 tarihinde yapılan genel kurul toplantısı sonucunda seçilen 9. dönem yönetim, denetleme, disiplin ve danışma kurulu üyelerimiz:

ODTÜLÜ MALATYALILAR DERNEĞİ
9. Olağan Genel Kurulu Sonuçları (13/11/2015- …/…../2016)

Yönetim Kurulu:
Adı Soyadı Bölüm Görevi
Seydihan Çamur Şehir ve Bölge Planlama Başkan
Murat Güneş Metalurji Mühendisliği Başkan Yrd.
İlkan Yıldırım Matematik Sayman
İpek Hazal Önen Kimya Yazman
Ali Çelik Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Üye
Özcan Erdoğan İşletme Üye
Nuray Çelebi Matematik Üye
Denetleme Kurulu:
Adı Soyadı Bölüm Görevi
Kazım Yalçınoğlu İşletme Başkan
Serkan Erol İktisat Üye
Zafer Akgül Maden Müh. Üye
Disiplin Kurulu:
Adı Soyadı Bölüm Görevi
Yavuz Gökhan Mimarlık Başkan
Muhammed Ali Yiğit Elektrik-Elektronik Müh. Üye
Hasan Basri Tosun Endüstri Mühendisliği Üye
Didem Kandil Tarih Üye
Güray Doğan Çevre Müh. Üye
Danışma Kurulu:
Adı Soyadı Bölüm Görevi
Seydihan Çamur Şehir ve Bölge Planlama Üye
Ali Çelik Petrol ve Doğalgaz Müh. Üye
Murat Güneş Metalurji Mühendisliği Üye
Hasan Basri Tosun Endüstri Mühendisliği Üye
Özcan Erdoğan İşletme Üye
Kazım Yalçınoğlu İşletme Üye
Niyazi Albayrak İstatistik Üye
Tuğba Pembegül Mimarlık Üye
Serkan Erol İktisat Üye